Bewindvoering

Bewindvoering

Vogel Financieel Beheer is een door de Rechtspraak erkend bewindvoerder. Het kan voorkomen dat je – om welke reden dan ook – de grip op je financiën bent kwijtgeraakt. Om te voorkomen dat anderen misbruik maken van jouw situatie, is deze beschermende maatregel in het leven geroepen door de Rijksoverheid. Vandaar dat deze vorm van bewindvoering ook wel ‘beschermingsbewind’ wordt genoemd

Beschermingsbewind is bedoeld om (verdere) financiële problemen en/of misbruik door anderen te voorkomen. Het is een wettelijke maatregel die wordt opgelegd door de kantonrechter.

Het kan zo zijn dat je door allerlei omstandigheden de financiële zaken niet meer kunt regelen. Dit kan komen door (problematische) schulden, maar ook door een fysieke of geestelijke beperking. Er zijn veel mensen die in dit soort situaties verkeren, zowel tijdelijk als blijvend.

Vogel Financieel Beheer biedt bewindvoering aan om al jouw financiële zaken op zich te nemen. Alle geldzaken worden overgedragen aan de bewindvoerder en jouw bewindvoerder komt vervolgens op voor jouw belangen.

Om onder bewind te komen moet er sprake zijn van een situatie waarin aangetoond kan worden dat je niet meer uw eigen financiën kunt beheren. Bewindvoering is opgenomen in de wet en een rechter zal uiteindelijk bepalen of je daadwerkelijk onder bewind wordt gesteld.

Als er een uitspraak is geweest van de rechtbank, dan zal jouw bewindvoerder een beheer rekening en een leefgeld rekening openen bij de bank. Er wordt een begroting opgesteld en je krijgt wekelijks huishoudgeld (ook wel leefgeld genoemd). Onderbewindstelling kan tijdelijk, maar ook voor onbepaalde tijd plaatsvinden dit is afhankelijk van uw situatie.

Aan bewindvoering zijn kosten gebonden die door de rechtbank zijn vastgesteld, hiervan kan niet afgeweken worden. Toch hoeft je, als je inkomen minimaal is de kosten niet zelf te betalen, in dit geval zal de gemeente de kosten op zich nemen in de vorm van bijzondere bijstand.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering (ofwel beschermingsbewind) kan dus in de volgende situaties worden aangevraagd:
● Er zijn problematische schulden
● Er is sprake van verkwisting van geld
● Iemand kan zelf zijn geldzaken niet regelen (verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie), er hoeft geen sprake te zijn van schulden.

Een verzoek tot onderbewindstelling wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar degene woont, voor wie het wordt aangevraagd.

Bij het doen van deze aanvraag help ik je graag. Als je mij een bericht stuurt, neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Samen met jou kan ik dan kijken wat in jouw situatie het beste is. Klik op contact om mij een bericht te sturen, of bel mij of stuur een Whatsapp bericht op het nummer 06-59324859.

Wie kan dit aanvragen?

● de betrokkene zelf
● echtgenoot of andere partner
● familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
● degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder
● de curator als er een curatele loopt of de mentor als er een mentorschap voor betrokkene is ingesteld
● de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
● de officier van justitie
● het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

Wat gebeurt er nadat je het verzoek hebt ingediend?

De kantonrechter zal op een zitting de mening vragen van de aanvrager en de voorgestelde bewindvoerder over de gevraagde maatregel. De familieleden die schriftelijk hebben verklaard dat zij met de maatregel instemmen, worden in de regel niet meer voor de zitting opgeroepen.
Ook vraagt de kantonrechter wat de betrokkene zelf van de maatregel vindt. Vindt de kantonrechter dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel bewind, dan besluit hij tot onderbewindstelling.

Taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder behartigt dus iemands financiële belangen. De bewindvoerder maakt kort na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Hij ontvangt hierover van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank, sector kanton.

De bewindvoerder regelt alle financiële zaken, zoals bijvoorbeeld:
● zorgt dat alle inkomsten en uitgaven via een beheerrekening gaan.
● zorgt dat u geld voor boodschappen op een leefgeldrekening heeft.
● vraagt vrijstellingen of bijzondere bijstand aan.
● heeft contact met alle betrokken instanties.
● regelt de betaling van alle vaste kosten en rekeningen.
● vraagt de toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag aan.
● regelt de belastingaangifte.
● maakt een budgetplan.
● vraagt uitstel van betaling aan.
● regelt stopzetting onnodige abonnementen en onkosten of zoekt goedkopere alternatieven.
● treft betalingsregelingen ter voorkoming van beslaglegging of afsluiting.
● legt jaarlijks een rekening-verantwoording af bij de kantonrechter.
● bewaakt het bedrag waar geen beslag op mag worden gelegd (beslagvrije voet).
● regelt de aanvraag voor een schuldhulptraject zoals WSNP of MSNP

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld, in stand blijft en goed wordt geëxploiteerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren.

Meer informatie?

De rijksoverheid heeft een brochure gemaakt waar nog meer informatie in staat over bewindvoering. Die brochure kun je vinden via deze link.

Op www.rechtspraak.nl staat nog meer informatie en alle bijbehorende formulieren. Laat je niet afschrikken door al die ingewikkelde formulieren en procedures, ik help je hierbij.

Wat kost het en hoe kan ik dat betalen?

De bewindvoerder krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden. Als iemand deze kosten niet zelf kan betalen, kan dit worden betaald via de Bijzondere Bijstand. De aanvraag daarvan zal ik doen. De tarieven zijn vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie. en gepubliceerd in de Staatscourant. De nu geldende vergoedingen staan op mijn site op de pagina “Tarieven”.

Budgetbeheer
Schuldhulpverlening nodig? Vogel Financieel Beheer is betrouwbaar en betrokken, geen eindeloze wachtlijsten. Je hebt één aanspreekpunt.

● Betrouwbaar en betrokken
● Geen eindeloze wachtlijsten 
● Het gehele traject van A tot Z volledig in eigen beheer
● Eén aanspreekpunt
● Aanmelding en intake ook schriftelijk mogelijk
● GRATIS adviesgesprek

Video, Bewind, hoe werkt dat precies? Bron: de rechtspraak

Scroll naar boven