Schuldhulpverlening

Bekijk de video

Ik heb schulden… Wat nu?

In deze video wordt het volledige schuldentraject gevolgd
en heel duidelijk uitgelegd. 

Bron: Raad voor Rechtsbijstand – Bureau Wsnp

Schuldhulpverlening

Vogel Financieel Beheer verzorgt particuliere en gecertificeerde schuldhulpverlening voor particulieren. Met een persoonlijke en discrete benadering zoeken we naar de beste aanpak voor jouw situatie. We kunnen snel voor je aan de slag en verzorgen het gehele traject van A tot Z. Lange wachttijden zoals bij veel gemeenten kennen we niet.

Iedere situatie is uniek
Afhankelijk van de situatie zoeken we naar de beste oplossing voor je schulden. Iedere situatie is uniek en heeft een eigen aanpak nodig. Na inventarisatie van de benodigde gegevens, wordt er door ons een analyse en advies opgesteld en in overleg met jou uitgevoerd.

Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp)
Wij proberen eerst via een minnelijk traject tot een oplossing te komen met jouw schuldeisers. Aan de hand van jouw persoonlijke situatie bepalen wij het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Met dit bedrag kun je je vaste lasten betalen en leven op minimaal bijstandsniveau. Wanneer je inkomsten hebt uit werk, dan mag daar ook een gedeelte van behouden worden waardoor er meer overblijft. Alle inkomen boven het Vtlb over een periode van drie jaar, wordt dan aangeboden aan de schuldeisers. We vragen hen dan het meerdere van jouw schulden kwijt te schelden.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
Als één of verschillende schuldeisers niet meewerken in het minnelijke traject, dan zijn er vaak andere mogelijkheden. Eén daarvan is de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Vogel Financieel Beheer kan namens jou een verzoek indienen bij de Rechtbank voor toelating tot de Wsnp. Daarvoor moet je voldoen aan verschillende voorwaarden en de rechter beoordeelt vervolgens het verzoek. Mocht de rechter Wsnp toewijzen, dan moeten schuldeisers verplicht meewerken. Aan een Wsnp verzoek moet altijd een poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling vooraf zijn gegaan (Msnp). De rechter moet namelijk kunnen beoordelen of er geen reële mogelijkheid is om tot een minnelijke regeling te komen met de schuldeisers.
Meer informatie over de Wsnp lees je in de brochures van de Raad voor Rechtsbijstand. Deze voor particulieren.

Aanvullende informatie
Voordat de schuldregeling start moeten de schulden goed in beeld zijn en de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Tijdens de regeling zelf moet er geld gereserveerd worden voor de schuldeisers. Daarom wordt een schuldregeling in de meeste gevallen alleen opgestart in combinatie met bewindvoering of budgetbeheer, zodat de zaken onder controle komen en blijven. Dit is echter niet in alle gevallen noodzakelijk.

Schuldhulpverlening nodig? Vogel Financieel Beheer is betrouwbaar en betrokken, geen eindeloze wachtlijsten. Je hebt één aanspreekpunt.

● Betrouwbaar en betrokken
● Geen eindeloze wachtlijsten 
● Het gehele traject van A tot Z volledig in eigen beheer
● Eén aanspreekpunt
● Aanmelding en intake ook schriftelijk mogelijk
● GRATIS adviesgesprek

Scroll naar boven