Tarieven beschermingsbewind 2023

Beschermingsbewind tarieven 2023

Deze tarieven zijn door de minister bepaald en zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.
Kun je deze kosten zelf niet betalen?
Dan zal ik voor jou een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand (gemeente) te betalen.
Voor het jaar 2023  zijn de tarieven van bewind gelijk gebleven aan het jaar 2022.
De tarieven ** staan in het overzicht inclusief BTW.
Eenpersoons huishoudenInclusief BTW
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak€709,06
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer€531,19
Maandtarief (geen problematische schulden)€125,53
Maandtarief (problematische schulden)€162,44
Verhuizing, verkoop of ontruiming€442,86
Maandtarief beheer Persoonsgebonden Budget€55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering€266,20
Meerpersoons huishouden *Inclusief BTW
Bespreken mogelijkhedengratis
Intake + dossier + plan van aanpak€850,63
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer één van beiden€745,36
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer beiden€636,46
Maandtarief (geen problematische schulden)€150,54
Maandtarief (één met problematische schulden)€172,72
Maandtarief (problematische schulden)€194,81
Verhuizing, verkoop of ontruiming€442,86
Maandtarief beheer Persoonsgebonden Budget €55,36
Eindrekening bij einde bewindvoering€319,44

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder. Dit is slechts een indicatie waarop de beloning is vastgesteld. In werkelijkheid besteed ik meer tijd aan mijn dossiers.

Soort dossierBerekeningUren per jaar
1 persoon, zonder problematische schulden17 uur
1 persoon met problematische schulden17 + 5 uur22 uur
2 personen, zonder problematische schulden60% van 17 + 17 uur20,4 uur
2 personen, 1 met problematische schulden60% van 17 + 22 uur23,4 uur
2 personen, beiden met problematische schulden60% van 22 + 22 uur26,4 uur

Indien door bijzondere omstandigheden in een dossier veel meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de cliënt werkzaamheden vraagt die buiten het standaard werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht. Dit is altijd in overleg met de cliënt en met de rechtbank en is zeer uitzonderlijk.

Extra werkzaamheden per uur
€88,61

* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

** In de officiële bekendmaking van de nieuwe tarieven zijn de bedragen exclusief BTW vermeld. Bewindvoerders moeten hierover BTW rekenen en afdragen aan de Belastingdienst. Daarom heb ik op mijn pagina de bedragen inclusief BTW vermeld.

Link naar de officieel vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2022: Staatscourant: Regeling indexering tarieven 2022

Scroll naar boven